polishwomen.md

LIGA POLSKICH KOBIET

AKTUALNOŚCI I WYDARZENIA

NASZA STRONA NA FACEBOOKU

Polskie Miejsca w Republice Mołdawii

5 POWODÓW, ABY BYĆ CZĘŚCIĄ NASZEGO ZESPOŁU

Projekt jest finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów RP w ramach konkursu „Polonia i Polacy za Granicą 2023″. Publikacja wyraża jedynie poglądy autorów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów RP ani Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie” imienia Jana Olszewskiego.

Poland

DOSTĘP DO WSZYSTKICH WYDARZEŃ I SPOTKAŃ

WSPARCIE W REALIZACJI PROJEKTÓW PROMUJĄCYCH KULTURĘ POLSKA W REPUBLICE MOŁDAWII

JESTEŚMY NIE TYLKO ORGANIZACJĄ, ALE PRAWDZIWĄ SPOŁECZNOŚCIĄ PROMUJĄCĄ POLSKA KULTURĘ I TRADYCJE

CHRONIMY PRAWA POLSKIEJ DIASPORY NA POZIOMIE LOKALNYM I KRAJOWYM.

NOWI PRZYJACIELE I PARTNERZY