polishwomen.md

O LIDZE

Contact

ОS „Liga polskich kobiet w Mołdawii” została zarejestrowana ponad 20 lat temu – 24 maja 1998 roku.

W tamtych czasach mechanizm rejestracji nie został jeszcze dopracowany, więc prawidłowo byłoby liczyć wiek organizacji od 1996 r., kiedy odbyło się Zgromadzenie założycielskie.
Liderem ideowym w chwili powstania była pani Stanisława Czajkowska, która była nosicielem narodowych polskich tradycji, języka, była osobą o szczególnej kulturze i choć jej już nie ma z nami, wspominamy ją z głębokim uznaniem. A także jeszcze jednym nośnikiem tradycji Polskich była Pani Krystyna Czupryniak, która chętnie dzieliła się swoimi wspomnieniami na spotkaniach towarzyskich przy herbatce, wtedy ona napisała pierwszą książkę o Polakach Mołdawii.

Założycielkami Towarzystwa byli pani Patronelia Payareli, Tamara Manoli i Nelly Capcanar. Na szczególną uwagę zasługuje Pani Patrunelia, która opracowała Statut Ligi, zarejestrowała organizację oraz zapewniła konferencję prasową i dziennikarzy.Na dzień dzisiejszy organizacja ma 15 członków, wielu z nich jest już weteranami. Młodzieżową grupa przyszła do Ligi ze Związku Młodzieży Polskiej w Mołdawii z jej aktywnej części.
Pierwsza polska grupa przedszkolna została zorganizowana przez nas na bazie żydowskiego przedszkola na Ryszkanowce, a pierwszą nauczycielką polskich dzieci była pani Katarzyna Jażgunowicz. Po jakimś czasie Liga zorganizowała polską grupę w przedszkolu nr. 23 w centrum miasta i nadzorowała ją przez kilka lat. Nauczyciele tam byli już z Polski.
Wielu młodych członków organizacji wyjechało do Polski. Do przeprowadzki przyczyniło się zdobycie Karty Polaka, wśród naszych członków 15 jej posiadaczy, w tym i ich małoletnie dzieci.
Niektórzy dzięki niej zyskali nowe możliwości. Na przykład Ksenia Charczuk ukończyła studia magisterskie w Polsce i miała możliwość odbycia stażu w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej.

Nasza organizacja jest Kobieca, dlatego nasze działania są planowane i realizowane w oparciu o potrzeby życiowe i zgodnie ze Statutem. W ciągu 20 lat odbyło się wiele różnych wydarzeń:
– szkolenia specjalistyczne, wystawy, tradycyjne spotkania świąteczne, udział w festiwalach, warsztaty itp.
Tradycyjne coroczne imprezy, w których od wielu lat uczestniczy nasza organizacja, są to:
Festiwal „Polska wiosna w Mołdawii” nasza organizacja brała czynny udział w jego powstaniu. Na uwagę zasługuje w tym miejscu nasza ówczesna Działaczka Olga Slenkina, która wtedy, w tych trudnych czasach, podjęła się organizacji wieczorów integracyjnych i godnych poczęstunków przy obiedzie.Które były poza zasięgiem wielu z nas.Błogosławiona pamięć o niej.

– Festiwal Etno-kulturalny organizowany przez Agencję stosunków między etnicznych RM
Wydarzenia te stanowią wyjątkową okazję do wymiany doświadczeń z innymi organizacjami etnicznymi. A także zaprezentowanie osiągnięć organizacji, zakup wyrobów naszych rzemieślniczek wykonanych z wielkim smakiem i miłością lub skosztowanie tradycyjnych potraw i poznanie ich przepisu.
Duże znaczenie dla członków naszej organizacji ma również badanie historii Narodu Polskiego w Mołdawii, wkład Polaków w rozwój i dobrobyt naszego kraju oraz popularyzacja tego wkładu, a także wpływ odwiecznych stosunków Mołdawii i Polski na historię współczesną. W tym kontekście realizowane były różne działania:
Na przykład konferencja w Narodowym Muzeum Historii i wieczór poświęcony artystom operowym o światowej renomie, pochodzącym z Bielc: Zygmunta I Tadeusza Zalewskich z udziałem przedstawicieli Polonii, pracowników konsulatu RP w RM, naukowców i solistów Opery Narodowej RM.

Odrębnym kierunkiem pracy było opracowanie szlaków turystycznych związanych z losami wybitnych Polaków w Mołdawii. Przy wsparciu Polskiej Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie” dla wszystkich chętnych odbył się cykl wycieczek autokarowo-pieszych po Kiszyniowie. Opracowane również odpowiednie szlaki turystyczne w północnej i południowej części Mołdawii.Została zorganizowana wspólnie z Organizacją Medyków Polskiego Pochodzenia w miejscach Ordynacji Polskich, m.in. lekarze we wsiStyrcza organizowali konsultacje dla starszych mieszkańców wsi, którzy nie mogą przyjechać do miasta do lekarza.I przepisali leczenie.
Od 2018 roku przy organizacji powstał playback – teatr, który realizuje projekty społeczne mające na celu wyeliminowanie dyskryminacji kobiet i konsolidację społeczeństwa. Naszymi partnerami były tak solidne fundusze europejskie jak ERIM, People in need in Moldova.

Członkowie organizacji i przedstawiciele ich rodzin, mają możliwość nauki języka polskiego na preferencyjnych warunkach na Państwowym Uniwersytecie Mołdawii, którego nauczanie prowadzone jest przez polskich profesorów.

NASI PARTNERZY