polishwomen.md
Proponujemy naszym czytelnikom zapoznanie się z broszurą, poświęconą 550-leciu Mikołaja Kopernika, której autorem jest Prezes Kongresu Polonii Kanadyjskiej inżynier Jerzy Barycki. Broszura została przetłumaczona na 16 języków świata. https://drive.google.com/file/d/1I3aCQIoS_zrmxsBTLZhOPdjVlTDaFHsU/view?usp=drive_web...
Ze wspomnień Marii Marachowskiej (spisała córka Taisa Misak-Marachowska) Nazywam się Maria [Monika] Marachowska (z domu Wojtecka). Urodziłam się 10 lutego 1927  r. we wsi Kumpini, w gminie Bracław, w obwodzie...
Władysława Prosjanaja uczennica VI klasy szkoły w Słobodzie-Raszków (Naddniestrze) ROWEREM PO EUROPIEMój pradziadek, Wiktor Prosianoj, urodził się w roku 1924 we wsi Księdzowo, obecnej Słobodzie-Raszków w rejonie Kamienskim. Jego rodzice,...
Ponad 30 lat temu, na początku 1990 roku powstało Polskie Towarzystwo Kulturalne. Dziękujemy szanownej pani Natalii Slionkina-Tabuika, która uprzejmie przesłała nam zdjęcie artykułu o tym wydarzeniu. Ten artykuł w...
Źródła w Internecie datują czas istnienia przedsiębiorstwa na lata 1882-1930. ale na zdjęciu widzimy wskazanie na rok 1874. Na pchlim targu w Kiszyniowie można znaleźć cudowne rzeczy. Niestety nie...
Rok 2002… Wszystko dopiero się zaczynało. Jutrzenka, którą widzimy jako błyszczący magazyn, była tylko nieszytą gazetą z rozmytymi zdjęciami, ale jej publikacje były entuzjastyczne. W tym numerze 2 (47)...
Legitymacja podróżnicza Tadeusza Malinowskiego na podstawie której wyjechał do Rumunii w celu odnalezienia i powrotu do Kiszyniowa pomnika Stefana Wielkiego. Tadeusz Józefowicz Malinowski, wybitny uczony i polonijny działacz społeczny,...
Wykaz Polaków i osób polskiego pochodzenia pochowanych na cmentarzu rzymskokatolickim w Kiszyniowie (w nawiasach daty urodzenia i/lub śmierci podane na inskrypcjach).  LISTA POLSKICH GROBÓW ZOSTAŁA UDOSTĘPNIONA PRZEZ PANIĄ KATARZYNĘ JAŹGUNOWICZ ŚCIĄGNIJ...