polishwomen.md
Pomnik Historii, Architektury i sztuki o wartości Narodowej wpisany do rejestru zabytków historii i Kultury Gminy Kiszyniów z inicjatywy Akademii Nauk. Dom został zbudowany po 1918 r. przez profesor...
Budynek powstał w połowie XIX wieku według projektu opracowanego w Petersburgu w popularnym wówczas stylu neoklasycystycznym. W kościele odbywały się posługi do 1964 roku. Decyzja o przekazaniu budynku pod...

Parowóz

  • 16.04.2016
Zbudowany przez zakład Cegielskiego (im. Józefa Stalina) w 1950 r. Numer fabryczny 1469.Napis na boku parowozu: „Еksploatowany w ruchu towarowym i pociągach na odcinku Ungen-Kiszyniów-Ungen do 1968 roku”.  Na...