polishwomen.md
Dombrovsci1

We wsi Redul Mare, w dzielnicy Donduseni, znajduje się stary dwór, zabytek architektury z początku XX wieku.

W czasach sowieckich było tu sanatorium przeciwgruźlicze dla pracowników kolei.
W latach 1912-1914 założono tu park z ponad dwudziestoma gatunkami i formami drzew i krzewów, w tym rzadkimi. Park został ułożony przez Władysława-Padałko, który uwzględnił lokalne warunki. Według badaczy z Akademii Nauk Mołdawii, stworzył on jeden z najbardziej udanych i oryginalnych krajobrazów na małych terenach.

Centrum zespołu dworsko-parkowego stanowi dom, zbudowany we wczesnej secesji w stylu angielskiego cottage. Tradycyjne połączenie budynku z parkiem odbywa się poprzez zadaszony taras.
Park jest cennym obiektem architektury krajobrazu. Została uznana za strefę ochrony konserwatorskiej i jest chroniona przez państwo. Mimo to zarówno dwór, jak i park są obecnie w stanie opustoszałym.