polishwomen.md
Mazovescii

Legitymacja podróżnicza Tadeusza Malinowskiego na podstawie której wyjechał do Rumunii w celu odnalezienia i powrotu do Kiszyniowa pomnika Stefana Wielkiego.

Tadeusz Józefowicz Malinowski, wybitny uczony i polonijny działacz społeczny, w tych latach przewodniczył komisji państwowej, która zajmowała się odzyskiwaniem do MSR wywiezionych z niej dóbr kultury.

Według legendy posąg został odkryty przez Klaudię Kobizeva, uczennicę rzeźbiarza Aleksandra Plemedale w stosie gałęzi w jednym z parków rumuńskiego miasta Craiova.

Legitymacja podróżniczaprzechowywana jest w Narodowym Muzeum Historii RM, wraz z innymi dokumentami i fotografiami Akademika Malinowskiego.