polishwomen.md
Planeta1

12 lutego członkowie naszej organizacji zebrali się w bibliotece im. Adama Mickiewicza na spotkaniu planistycznym.

 Najważniejszym punktem spotkania było wprowadzenie do gry transformacyjnej „Moja planeta”, prowadzonej przez ukraińską psycholog Olgę Rudnevą na zasadzie wolontariatu. Od prawie roku mieszka ona w Kiszyniowie i stara się wspierać swoje rodaczki.
Trzy godziny spędzone przy stole z Olgą, z jej magicznymi kartami i w towarzystwie delikatnych pytań i podpowiedzi były bardzo ekscytujące. Byliśmy w pełni zanurzeni w procesie i spotkaliśmy się z wglądem, śmiechem, a nawet łzami.
Szczególną wartością gier transformacyjnych jest to, że praca na „swojej planecie” nie kończy się natychmiast, ale ma opóźniony efekt. Zmiany, które zaszły w uczestnikach w wyniku gier, mogą trwać i przejawiać się po zakończeniu gry. Uczestnicy doświadczają w trakcie gry nowych doświadczeń i realizacji, które inspirują ich do dalszego rozwoju osobistego.

Ponadto gry transformacyjne pomagają uczestnikom lepiej zrozumieć swoje wartości i przekonania, co może prowadzić do zmian w ich życiu i działaniach w przyszłości.
Opóźniony efekt gier transformacyjnych jest bardzo ważny, ponieważ pozwala uczestnikom zachować i wzmocnić korzyści uzyskane z gry. Jest to również bodziec do dalszego samorozwoju i rozwoju osobistego. Innymi słowy, to spotkanie dało nam odnowę i inspirację.
Jesteśmy bardzo wdzięczne Oldze i staramy się pomóc jej w realizacji projektu, w ramach którego mogłaby prowadzić gry dla ukraińskich kobiet. Wsparcie peer-to-peer jest głębsze i bardziej terapeutyczne. A jednocześnie byłoby pomocą w adaptacji wielkiej profesjonalistki pod względem finansowym i zawodowym.