polishwomen.md
Polskie Mesta

Na zaproszenie Ambasady RP w Kiszyniowie i Stowarzyszenia Polskiej Kultury w Sorokach, a także władz Miasta Soroki.