polishwomen.md
Ot

Kierunki pracy organizacji: Promocja Kultury Polskiej i ochrona praw człowieka. Jedną z inicjatyw organizacji jest teatr-playback „Atrament (Ink)”.

Promocja Kultury Polskiej w 2022 roku została zrealizowana poprzez następujące inicjatywy i projekty finansowane przez Fundację „Pomoc Polakom na Wshodzie”

– „Tradycje wielkanocne w Polsce”. Warsztaty tworzenia ozdób wielkanocnych w tymczasowym ośrodku dla uchodźców z Ukrainy.

„Polskie wzory” Warsztaty artystyczne dla szerokiego grona osób z opowieścią o polskich miejscach w Kiszyniowie i słuchaniem polskiej muzyki.

– Wyprawy po polskich miejscowościach w celu tworzenia szlaków turystycznych i popularyzacji obiektów w środowisku przewodników: Rejon Rybnicki, Rejon Kalaraski, Rezerwat Jagorłyk, wieś Raszków.

– Rozwój serwisu www.polishwomen.md -uzupełnienie interaktywnej mapy Mołdawii o obiekty polonijne.

– Rozdawanie pomocy żywnościowej członkom organizacji

– W organizacji zainicjował swoją działalność „Klub seniorów”.

– Uczestniczyli w różnych imprezach miejskich oraz w imprezach organizowanych przez agencję stosunków etnicznych RM.

Działania na rzecz Praw Człowieka w 2022 r. zostały przedstawione poprzez projekty:

– Sprzeciw wobec dyskryminacji kobiet i dziewcząt. Przy wsparciu Unii Europejskiej (ERIM-IREX) (Bender, Komrat)

W ramach programu „Uczestnicy społeczeństwa obywatelskiego jako siła napędowa zmian na Kaukazie Południowym i w Mołdawii”. Wspierany przez Unię Europejską, Agencję „Czechy Na Rzecz Rozwoju” i Fundację „Ludzie w potrzebie”, Czechy:

– Dofinansowanie na strategiczny rozwój inicjatywy „Teatr playback”

– Zapobieganie wypaleniu emocjonalnemu działaczy NGO (Komrat, Rybnica).

Pomoc ukraińskim uchodźcom-wsparcie psychologiczne, pomoc adresowa, wycieczki i wyjazdy sportowe dla dzieci, kursy rachunkowości według mołdawskich standardów dla ukraińskich księgowych. Wspierany przez Fundację „the BEARR Trust” (Wielka Brytania).

Dofinansowanie na strategiczny rozwój inicjatywy „Teatr playback” – prowadzenie zkoleń z trenerami z Izraela i Czech. “The BEARR Trust”

Ponadto nasi przedstawiciele stali się uczestnikami wizyty studyjnej „Uczestnicy społeczeństwa obywatelskiego, jako siła napędowa zmian na Kaukazie Południowym i w Mołdawii” w Pradze, brali czynny udział w konferencji zorganizowanej przez platformę „Turystyka”, wraz z ukraińskimi kolegami byli mówcami na corocznej konferencji sprawozdawczej on-line Fundacji „the BEARR Trust”, reprezentując Mołdawię, uczestniczyli w licznych wydarzeniach szkoleniowych, seminariach internetowych.

Nasza organizacja jest członkiem innych dużych społeczności, co pomaga jej znaleźć partnerów i być na bieżąco z wydarzeniami, które mają miejsce w sektorze turystycznym i cywilnym RM. Są to następujące organizacje i programy:

– Mołdawska Platforma Narodowa, Forum Społeczeństwa Obywatelskiego w Partnerstwie Wschodnim-Moldovan National Platform of the Eastern Partnership Civil Society Forum

– „Wsparcie działań na rzecz budowania zaufania „(program UE i ONZ) – współpraca wspólnot beneficjentów prawego i lewego brzegu Dniestru-Platforma „Kultura” i platforma „Turystyka”.

– Stowarzyszenie patronatów turystyki w RM – APIT RM

– Stowarzyszenie Przewodników RM

– Koalicja niezależnego sektora kultury RM

Tamara Ababij, prezes