polishwomen.md
Fabryka Aronowicza1

Źródła w Internecie datują czas istnienia przedsiębiorstwa na lata 1882-1930. ale na zdjęciu widzimy wskazanie na rok 1874.

Na pchlim targu w Kiszyniowie można znaleźć cudowne rzeczy. Niestety nie zawsze są dostępne pieniądze i miejsce do przechowywania takich Rzadkości. Łóżko to zostało wystawione w maju 2021r.

Sprzedawca powiedział, że przywiózł ją z północy Mołdawii i twierdził, że jest w doskonałym stanie. Podobne znajdują się w sklepach z antykami. Czy można się dziwić, że bardzo szybko łóżko zostało sprzedane, a jego ślad zaginął. Cieszymy się, że możemy zachować przynajmniej wzmiankę o niej.

Pod warstwą czarnej farby kryją się złote kwiatowe wzory.
Fragment starego Warszawskiego katalogu.
Być może jest to jedno z tych angielskich łóżek.