polishwomen.md
Muzeum2 Histori

Ze wspomnień Marii Marachowskiej (spisała córka Taisa Misak-Marachowska)

Nazywam się Maria [Monika] Marachowska (z domu Wojtecka). Urodziłam się 10 lutego 1927  r. we wsi Kumpini, w gminie Bracław, w obwodzie witebskim (Białoruś). Moimi rodzicami byli: Stanisław Wojtecki, urodzony w roku 1888, oraz Genowefa Wojtecka (zmarła w 1936 r. podczas porodu). Miałam trójkę rodzeństwa – siostrę, Wierę [Barbarę] (urodzoną 24 czerwca 1928 r.), braci – Alberta (przyszedł na świat 24 lutego 1930 r.) oraz Siemiona [Simeona] (urodzonego w 1936 r).

Mój ojciec, po śmierci mamy był samotny kilka lat, ale po trzech czy czterech latach ożenił się z Franciszką Ryżą ze wsi Piauce. W 1942 r. urodził się mój przyrodni brat, Walery.
Podczas wojny cała nasza rodzina została przewieziona przez Niemców do pracy przymusowej w Rzeszy. Odbyło się to tak: ze wsi zapędzono nas na dworzec w Bracławiu. Tam wszyscy zostali zamknięci w wagonach i wysłani koleją do Niemiec. Trafiliśmy do Drezna, a później do Reichenbach, gdzie pracowaliśmy u Niemca, bauera Bruchsa. Później wysłano nas do Mylau, do obozu pracy.