polishwomen.md
Wizyta w ośrodkach tymczasowego zakwaterowania uchodźców przed Wielkanocą staje się już tradycją w naszej organizacji. W tym roku odwiedziliśmy dzieci, które przebywają z rodzinami w ośrodku Testemicyanu, 6. Wraz...