polishwomen.md
Ubilei 1

Na początku grudnia 2023 roku „Liga Kobiet Polskich w Mołdawii” obchodziła jubileusz 25-lecia istnienia. To niezwykłe wydarzenie było okazją do uroczystych obchodów poświęconych nie tylko osiągnięciom organizacji, ale także jej wkładowi w umacnianie polskiej kultury i tradycji w Mołdawii.

Wydarzenie miało miejsce w restauracji „Karl Schmidt” – miejsce to nie zostało wybrane przypadkowo. Nosi imię wybitnego gubernatora Kiszyniowa polskiego pochodzenia. Często opowiadamy o nim na wycieczkach. Nie bez znaczenia jest również fakt, że sala znajduje się w centrum miasta, na parterze, dzięki czemu jest łatwo dostępna dla osób o ograniczonej mobilności.

Uroczystość rozpoczęła się od powitalnych przemówień gości honorowych i sprawozdania przewodniczącego. Towarzyszyło jej wręczenie dyplomów uhonorowanym członkiniom Ligi Kobiet Polskich za ich wieloletnie poświęcenie i bezinteresowną służbę. Kobiety te stały się integralną częścią życia kulturalnego i społecznego, odgrywając ważną rolę w zachowaniu i promowaniu polskiej tożsamości w Mołdawii.

Podczas uroczystego spotkania serdeczne życzenia i wyrazy wdzięczności złożyło kierownictwo organizacji, a także przedstawiciele zaprzyjaźnionych organizacji, takich jak „Krakowianka” i „Jasna Góra” z Tyraspola. Goście z tych organizacji nadali wydarzeniu szczególną wymowę, podkreślając znaczenie przyjaźni i współpracy między środowiskami polonijnymi w różnych regionach kraju.

Miłą niespodzianką była degustacja win firmy Timbrus. Goście dowiedzieli się wiele o produkcji wina i tajemnicach wina, co podniosło ich na duchu.

Uroczysty wieczór nie obył się bez muzyki. Goście zostali oczarowani sztuką wokalną zorganizowaną w ramach specjalnego koncertu. Muzyczne numery w wykonaniu utalentowanych artystów – duetu Marty Gincu i Stanislava Turkina, gościa specjalnego z Tyraspola Igora Galatonova, wyjątkowego wykonawcy Vazgena Oganesyana dodały zabawy i radości temu wyjątkowemu dniu. Goście śpiewali razem z artystami i z przyjemnością słuchali nowych nieznanych piosenek.

I oczywiście nie zabrakło tańca! Wykonywanie poloneza pod okiem nauczyciela tańca staje się dobrą tradycją w naszej organizacji. Pod magiczną, uroczystą muzyką, jakby sama z siebie, pojawia się dostojność i dumna postawa, gracja i godność w ruchach.

Jesteśmy wdzięczni fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie” im. Jana Olszewskiego za wsparcie tego święta jako symbolu uznania pracy i wkładu członkiń Ligi Kobiet Polskich w życie kulturalne Mołdawii. Uroczystość ta nie tylko podkreśliła bogate dziedzictwo organizacji, ale także zainspirowała przyszłe inicjatywy i projekty mające na celu promowanie polskiej kultury i tradycji w Mołdawii.