polishwomen.md
O Vistavke 1

10 listopada 2023 r. Liga Kobiet Polskich w Mołdawii zorganizowała w Muzeum Historii Kiszyniowa wystawę fotograficzną polskich miejsc poświęconą 105 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości współfinansowanа przez Fundację „Stowarzyszenie Wspólnota Polska”.

O Vistavke 2

Wystawa stała się nie tylko przewodnikiem historycznym, ale także wyjątkowym wydarzeniem, które stało się prawdziwym pomostem między kulturami. Ekspozycja w Muzeum Historii Kiszyniowa dała publiczności wyjątkową okazję do zanurzenia się w atmosferze przeszłości i poznania współczesnego wkładu Polski w rozwój kulturalny naszego regionu. 

Dyskusja przy okrągłym stole z udziałem naukowców, przewodników i duchowieństwa pogłębiła zrozumienie miejsc przedstawionych na fotografiach, wnosząc kontekst i perspektywę historyczną. Naukowcy mówili o wpływie polskiej kultury w Kiszyniowie, przewodnicy dzielili się swoimi historiami, a osoby duchowne podkreślali aspekty religijne, które odcisnęły piętno na dziedzictwie kulturowym obu krajów.

O Vistavke 3

Swoją obecnością wystawę zaszczycili również polscy dyplomaci. Niewątpliwym punktem centralnym wydarzenia było wystąpienie Jego Ekscelencji Pana Tomasza Kobzdaya, Ambasadora RP. W swoim przemówieniu podkreślił on znaczenie tego typu wydarzeń kulturalnych w umacnianiu przyjaźni i wzajemnego zrozumienia między krajami.

O Vistavke 4

W dniu otwarcia wystawy na zwiedzających czekało wyjątkowe doświadczenie kulturalne – wernisaż muzyczny. Na scenie wystąpili utalentowani artyści wykonujący utwory w języku rumuńskim i polskim. Koncert był swoistym świętem harmonii i wzajemnego zrozumienia między dwoma narodami.

Wydarzenie to było nie tylko świętem wymiany kulturalnej, ale także punktem wyjścia dla nowego szlaku turystycznego, który powstał przy bezpośrednim udziale naszej organizacji. Wspierany przez Gminę Kiszyniów projekt był próbą przyciągnięcia uwagi turystów do kulturowego i historycznego bogactwa miasta.

Na wystawie zaprezentowano szlak turystyczny „Wzdłuż polskich miejsc Kiszyniowa”. Urząd Miasta wydał 3000 broszur z opisem, mapą szlaku i kodem linkującym do naszej strony internetowej. Broszury te zostały udostępnione wszystkim odwiedzającym, którzy chcą poznać niezwykłe miejsca w Kiszyniowie związane z polską historią i kulturą.

Aby poszerzyć geografię atrakcji turystycznych, 1000 broszur zostało zabranych na wystawę turystyczną w Warszawie. 200 z nich zostało przekazanych Ambasadzie Mołdawii w Warszawie.

Ta wymiana informacji i pomysłów między Kiszyniowem a Warszawą była doskonałym przykładem współpracy w dziedzinie turystyki i kultury, tworząc nowe możliwości rozwoju potencjału turystycznego Mołdawii.

O Vistavke 5

Wystawa przyciągnęła uwagę nie tylko odwiedzających, ale także telewidzów dzięki aktywnemu wsparciu kanału telewizyjnego Moldova-1. Nasz projekt stał się centralnym punktem programu „Mołdawia – nasz wspólny dom”, który podbił serca 30 000 widzów. https://moldova1.md/s/ro/40 01:50 – 06:59

Spot telewizyjny szczegółowo prezentował wystawę, podkreślając znaczenie wymiany kulturalnej i zachowania historycznych więzi między Mołdawią a Polską. Atrakcyjność wizualna zdjęć, a także entuzjazm organizatorów i uczestników wystawy zostały żywo przedstawione w tym telewizyjnym programie informacyjnym.

O Vistavke 6

Program ten był swoistym zaproszeniem dla widzów do przyłączenia się do podróży do polskich miejsc w Kiszyniowie. Jesteśmy pewni, że broszury prezentowane na wystawie, a także telewizyjny program informacyjny, przyczyniły się do wzrostu zainteresowania szlakiem turystycznym, przyciągając więcej osób do odkrywania unikalnych kulturowych i historycznych punktów miasta.

Wystawa była otwarta dla publiczności przez kilka tygodni, przyciągając zarówno miłośników sztuki, jak i tych, którzy chcą dowiedzieć się więcej o Polsce i jej historii. Łącznie odwiedziło ją 1200 osób.

Obiekty uwiecznione na fotografiach stały się nie tylko źródłem inspiracji, ale także okazją do refleksji nad tym, jak ważne jest zachowanie i poszanowanie dziedzictwa kulturowego każdego kraju.

O Vistavke 7