polishwomen.md
Turizm 1

Na wystawie turystycznej „Târgul de Turism al României”, zorganizowanej w Bukareszcie na ROMEXPO w dniach 15-18 lutego 2024 r., zaprezentowano trasę turystyczną „Polski Szlak w Kiszyniowie”, stworzoną przez naszą organizację wspólnie z Urzędem Miasta Stołecznego.

 Broszury prezentowane na mołdawskim stoisku szczegółowo opisują tę wyjątkową trasę, zaprojektowaną w celu ujawnienia historycznych więzi między Polską a Kiszyniowem.

Trasa „Polski ślad w Kiszyniowie” pozwala zanurzyć się w historii i kulturze łączącej te dwa narody. Obejmuje wizyty w miejscach pamięci, obiektach architektury i ośrodkach kultury związanych z polskim dziedzictwem w mieście. Turyści mogą dowiedzieć się o wkładzie polskich osobistości życia kulturalnego i publicznego w rozwój Kiszyniowa oraz o ich wpływie na życie miasta.

Turizm 2

Broszury zawierają mapę szlaku, informacje historyczne, a także rekomendacje dotyczące zwiedzania różnych atrakcji.

Promocja szlaku „Polski ślad w Kiszyniowie” na wystawie w Bukareszcie będzie nie tylko okazją do odkrycia nowych aspektów historii Kiszyniowa dla turystów, ale także ogólnie przyczyni się do rozwoju turystyki i wzmocnienia więzi kulturowych między Mołdawią a Rumunią.