polishwomen.md
Mar1

20 maja 2024 roku Margarita Ababij, aktywna członkinia naszej organizacji „Liga Polskich Kobiet w Mołdawii”, została uhonorowana pamiątkowym złotym medalionem z okazji 550-lecia Mikołaja Kopernika. Ceremonia wręczenia nagrody odbyła się w prestiżowym Domu Technika w Warszawie, gdzie zgromadzili się przedstawiciele polskiej diaspory z różnych zakątków świata.

Mar2

Ta wysoka nagroda została przyznana Margaricie za jej ważny wkład w zachowanie i rozpowszechnianie dziedzictwa Mikołaja Kopernika. Przetłumaczyła ona z języka polskiego na rumuński broszurę o wielkim astronomie. Broszura została wydana przy wsparciu finansowym Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Polski oraz fundacji „Wspólnota Polska”.

Autorem broszury jest inżynier i wybitny działacz polonijny w Kanadzie, inżynier Jerzy Barycki. Pan Barycki, Prezes Kongresu Polonii Kanadyjskiej  i Prezes Polsko-Kanadyjskiego Związku Biznesmenów i Przedsiębiorców w Kanadzie, jest znany ze swoich licznych osiągnięć i aktywnej działalności w polskiej społeczności. Podkreślił on znaczenie pamięci o Koperniku słowami: „Kopernik żyje, dopóki o nim pamiętamy”.

Mar3

Praca Margarity Ababij ma ogromne znaczenie nie tylko dla rumuńskiej i polskiej społeczności, ale także dla wszystkich, którzy interesują się historią nauki i dziedzictwem kulturowym. Jej tłumaczenie pozwala szerokiej publiczności w Mołdawii i innych krajach rumuńskojęzycznych lepiej poznać życie i osiągnięcia Mikołaja Kopernika, jednego z największych umysłów w historii ludzkości.

Nasza organizacja jest dumna, że Margareta jest częścią „Ligi Polskich Kobiet w Mołdawii”. Jej osiągnięcia inspirują nas wszystkich do dalszych wysiłków na rzecz wzmocnienia więzi kulturalnych i promowania wiedzy o wybitnych postaciach historycznych polskiego pochodzenia.

Gratulujemy Margaricie Ababij zasłużonej nagrody i wyrażamy wdzięczność za jej nieoceniony wkład w zachowanie dziedzictwa kulturowego i popularyzację nauki. Niech jej praca nadal służy jako most między narodami, jednocząc nas w dążeniu do wiedzy i wzajemnego zrozumienia.