polishwomen.md
Costel Maryi Panny

W centrum Orhei, w odległości czterdziestu dwóch kilometrów od Kiszyniowa, można zobaczyć niezwykłą budowlę, która urzeka swoim nietypowym wyglądem – Kościół Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny.

Kościół rzymskokatolicki w Orhei jest zbudowany w stylu neogotyckim, z wysokim ogrodzeniem z kutego żelaza wokół dziedzińca. Budynek jest wpisany do rejestru zabytków architektury o znaczeniu krajowym w Republice Mołdawii.
Kościół został wybudowany w 1914 roku i został sfinansowany przez litewską katoliczkę Cesarinę Dolivo Dobrovolską (nazwisko panieńskie Bocharska) dla społeczności katolickiej w Orhei, a składała się ona głównie z Polaków, Litwinów i Niemców.

Interesujący jest również fakt, że mąż Cesariny Dobrowolskiej był prawosławnym szlachcicem rosyjskim. Ufundował cerkiew w gminie Breviceni.
Fundatorka Cesarina Dolivo Dobrovolska została pochowana w skarbcu kościoła w 1924 roku.
Podczas II wojny światowej budynek został poważnie uszkodzony. 1 sierpnia 1946 r. rada miejska Orhei nakazała zamknięcie kościoła, znajdującego się przy głównej ulicy miasta. W czasach radzieckich był wykorzystywany jako sala gimnastyczna, a następnie jako magazyny.

Po kilku próbach renowacji obiektu, w 2001 roku rzymskokatolicka archidiecezja kiszyniowska rozpoczęła długi proces odnawiania budynku. Autorem projektu renowacji był architekt Eugeniusz Smolin.
W 2005 roku kościół został zwrócony wspólnocie katolickiej z Orhei, dzięki udziałowi niemieckiego księdza katolickiego Klausa Kniffke, który od 1997 roku pełnił posługę w Mołdawii oraz dwóch prawnuczek Cesariny Dolivo-Dobrovolsky.

15 sierpnia 2008 r., w święto Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, kościół został poświęcony i ponownie otwarty, po szeroko zakrojonym projekcie renowacji, prowadzonym przez zespół architektów z Petersburga. Ceremonii poświęcenia przewodniczył biskup rzymskokatolickiej diecezji Kiszyniowa Anton Cosa.
Obecnym pastorem kościoła jest wielebny Vivian Furtado, pochodzący z Indii.