polishwomen.md
Lekarstva 1

W ramach projektu społecznego wspieranego przez Fundację Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie” im. Jana Olszewskiego w grudniu 2023 r. członkinie organizacji „Liga Kobiet Polskich w Mołdawii” otrzymały cenne dary w postaci leków i środków czystości na łączną kwotę pięciu tysięcy złotych.

Inicjatywa ta była znaczącym krokiem w zapewnieniu opieki i wsparcia członkiniom organizacji w trudnych czasach.

Projekty Fundacji Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie” im. Jana Olszewskiego mają na celu niesienie realnej pomocy Polakom mieszkającym w różnych krajach Europy Wschodniej. Liga Kobiet Polskich w Mołdawii nie po raz pierwszy stała się jednym z beneficjentów tego projektu.

Dystrybucja leków i środków czystości to nie tylko odpowiedź na bieżące potrzeby, ale także wyraz troski o dobro członkiń organizacji. Ta wymierna pomoc umożliwia dostęp do potrzebnych środków medycznych oraz zapewnia środki do utrzymania czystości i higieny.

Członkinie Ligi Kobiet Polskich wyrażają szczerą wdzięczność Fundacji za ten ważny krok. Dla wielu z nich był to bardzo ważny zastrzyk finansowy – niektóre nie mogły nawet uwierzyć, że można otrzymać taką pomoc.  Jest to również wyraźny sygnał, że nie są same i że są osoby, którym zależy na ich dobru.

Ten projekt pokazuje ciepło i solidarność wśród polskiej społeczności. Podkreślił znaczenie wzajemnej pomocy i wsparcia, zwłaszcza w kontekście globalnych wyzwań, przed którymi stoją ludzie na całym świecie.